کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ (تصويبنامه شماره ۱۶۹۰۴۳/ت۵۰۱۵۶هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ (تصويبنامه شماره ۱۶۹۰۴۳/ت۵۰۱۵۶هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۶۵۳۶/۲۱۲۴۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -مصوب ۱۳۷۳- تصويب نمود:
بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- متن زير جايگزين جزء (۶) مي‌شود:

۶- تمديد پروانه صلاحيت مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني در مهلت مقرر (۵۰۰.۰۰۰) ريال، تا يک سال پس از پايان اعتبار پروانه (۶۵۰.۰۰۰) ريال و بيش از يک سال پس از پايان اعتبار پروانه (۸۰۰.۰۰۰) ريال.

ب- جزء (۷) حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام