کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

تعیین ارزش استخدامی مدارک و گواهینامه تحصیلی و تخصصی (بخشنامه شماره 6285/43 مورخ 12/12/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

تعیین ارزش استخدامی مدارک و گواهینامه تحصیلی و تخصصی (بخشنامه شماره 6285/43 مورخ 12/12/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

در اجرای بخشنامه شماره 72022 مورخ 6/9/63 جناب آقای نخست وزیر در مورد تعیین ارزش استخدامی مدارک تحصیلی که با اشکال مواجه شده اند، نظر به اینکه منظور از تعیین ارزش استخدامی مدارک و گواهینامه های تحصیلی و تخصصی مشخص نمودن تناسب دانش ها و توانایی های دارندگان این مدارک با وظایف و مسئولیت های مشاغل موجود در مجموعه شرح طبقات رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد، ضروری است در زمان پیشنهاد موارد ذیل دقیقاً مد نظر قرار گیرد:

1- پیشنهاد مشخص دستگاه متقاضی در مورد ارزش استخدامی مورد انتظار در چارچوب شرایط احراز رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل، به سازمان ارائه گردد.

2- رشته و طبقه شغلی مورد نظر برای دارنده گواهینامه یا مدرک تحصیلی دقیقاً مشخص شود.

3- پیشنهاد تعیین ارزش استخدامی که با توجه به مراتب مذکور در فوق تنظیم خواهد شد به امضای بالاترین مقام دستگاه جهت بررسی های لازم و در صورت تأیید، طرح در شورای امور اداری و استخدامی کشور به این سازمان ارسال شود. قبلاً از توجهی که در این زمینه مبذول خواهند فرمود تشکر می نماید.

قائم مقام دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام