کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

فهرست اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار

اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است (بخشنامه شماره ۳۰۱۷۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی)

به منظور اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۱۰۲۱۲/۱۲۱ مورخ ۱/۴/۸۹، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد:

– اوراق اجاره (صکوک اجاره): به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۲- قراردادهای آتی کالا: به استناد بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۳- قرارداد آتی سهام: به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸

۴- اوراق اختیار معامله: به استناد بند ۳ ردیف الف صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۵- اوراق استصناع: به استناد بند۳ ردیف ب صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۶- اوراق رهنی: به استناد بند ۳ ردیف ج صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۷- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند۲ صورتجلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام