کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل به پيمانكاران و اشخاص طرف قرارداد

نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل به پيمانكاران و اشخاص طرف قرارداد دستگاه هاي اجرايي (نامه شماره ۹۴۲/۱۶۴۰۰ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۲ ديوان محاسبات استان كردستان)

مدير كل محترم امور مالياتي استان كردستان

سلام عليكم

احتراماً با توجه به طرح مكرر استعلام در خصوص نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل به پيمانكاران و اشخاص طرف قرارداد دستگاه هاي اجرايي، عنايت به مورد آتي الذكر را معطوف مي نمايد.

به موجب جزء «۱» بند «ب» ماده (۱۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ صدور صورتحساب يا ارائه خدمت، هر كدام كه مقدم باشد، تكليف دستگاه اجرايي به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (به نرخ زمان تعلق) مستقر مي گردد، ليكن اجراي تكليف ياد شده متعاقب انجام تكاليف مؤدي (پيمانكار طرف قرارداد)، مصرح در فصل چهارم قانون و علي الخصوص مواد (۱۸) و (۱۹) مي باشد.

بديهي است در صورت عدم انجام تكاليف از سوي مؤدي، اولاً صرفاً پرداخت ماليات متعلقه به نرخ زمان تعلق بر عهده دستگاه اجرايي بوده و ثانياً پرداخت جرايم مالياتي مربوطه موضوع ماده (۲۲) قانون بر عهده پيمانكار خواهد بود.

احمد ده محسني- مدير كل ديوان محاسبات استان كردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام