کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده (187) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره 100/49104/9000 مورخ 17/10/1396 رییس قوه قضاییه)

در اجرای تبصره 4 ماده (187) اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394 و بنا به پیشنهاد سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، به شرح مواد آتی است:

آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده (187) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:

الف- سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب- سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،

پ- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت- سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث- درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود؛

ج- سامانه مالیات: سامانه ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک توسط سازمان مالیاتی ایجاد می شود؛

چ- بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد وصول می شود؛

ح- قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت؛

خ- گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د- اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛

ذ- استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می دهد.

ماده 2- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف- دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب- تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛

ت- محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛

ث- امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛

ج- صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛

چ- امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح- امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده 3- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف- ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفتر اسناد رسمی.

ب- ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ- تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت- ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث- دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ح- ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده 4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آیین نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

 تبصره- اطلاعات املاک شامل – پلاک اصلی و فرعی – شماره بخشی – مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می باشد.

ماده 5- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (وب سرویس) انجام خواهد شد.

در حال تکمیل…

ماده 13- ترتیبات فنی- اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام