کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

ارسال اطلاعات انتصابات مديران حرفه‌ای و سياسی

ارسال اطلاعات مربوط به انتصابات مديران حرفه اي و سياسي از زمان شروع دولت يازدهم (بخشنامه ۱۶۰۳۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

در اجراي فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع انتصاب و ارتقاء شغلي و دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و شايستگي هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران (موضوع مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای عالی اداری) و به منظور ارايه گزارش به رييس جمهور محترم، ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات مربوط به انتصاب مديران حرفه اي و سياسي خود را از زمان شروع دولت يازدهم (۱۳/۵/۱۳۹۲) بر اساس فرم پيوست ظرف مدت حداكثر ۱۵ روز به اين معاونت ارسال نمايند.

محمود عسكري آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام