کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال ۱۳۹۹

ابلاغ نسخه سال ۱۳۹۹ نظام حسابداری بخش عمومی (نامه شماره ۱۴۷۰۲/۵۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی/ امور مالی

در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیوست فایل “نسخه سال ۱۳۹۹ نظام حسابداری بخش عمومی” که بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و طی نامه شماره ۴/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سید رحمت‌الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

 نسخه نظام حسابداری بخش عمومی ۹۹

فهرست مطالب

  • فصل ۱ کلیات
  • فصل ۲ حسابداري عملیات جاري
  • فصل ۳ حسابداري حقوق و مزایاي مستمر کارکنان
  • فصل ۴ حسابداري عملیات سرمایه‌اي
  • فصل ۵ حسابداري درآمدها
  • فصل ۶ حسابداري وجوه سپرده
  • فصل ۷ حسابداري موارد خاص

پیوست‌ها

پیوست ۱ نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست صورت مغایرت بانکی

پیوست ۲ کدینگ پیشنهادي حسابهاي کل و معین

پیوست ۳ یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی واحد گزارشگر نمونه

پیوست ۴ شناخت، اندازه گیري و گزارشگري بدهیها، ذخایر و بدهیهاي احتمالی

پیوست ۵ نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناري دایمی، واگذاري و محاسبه استهلاك دارایـیهاي دولت

پیوست ۶ حسابداري عاملین ذیحساب

پیوست ۷ نقشه راه اجراي کامل حسابداري تعهدي

پیوست ۸ نمونه فرمهاي بودجهاي و اسناد و مدارك لازم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهاي سرمایهاي و راهنماي تکمیل فرمهاي بودجهاي و کنترل آن با تراز حسابها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام