کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

انتقال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویبنامه شماره 150018/ت54045هـ مورخ 30/11/1395 هیأت وزیران)

انتقال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویبنامه شماره 150018/ت54045هـ مورخ 30/11/1395 هیأت وزیران)

 متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف

هیئت وزیران در جلسه 27/11/1395 به پیشنهاد شماره 1033165 مورخ 24/11/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره طبقه‌بندی (1-102500) مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و همچنین بخشی از اعتبار ردیف متفرقه (15- 550000) جدول شماره (9) قانون مذکور به شرح زیر به سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره طبقه‌بندی (1- 101057) انتقال می‌یابد:

الف- اعتبارات هزینه‌ای

1- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا و رفاهی کارکنان و هزینه‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور را تا پایان سال مالی 1395 از محل اعتبار ردیف (1-102500) پرداخت نماید.

2- بابت سایر هزینه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل سایر هزینه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره طبقه بندی (1-102500) جدول شماره (7) کسر و به سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره طبقه‌بندی (1- 101057) اختصاص می‌یابد.

3- بابت “مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی” از محل اعتبارات ردیف (15- 550000) جدول شماره (9) معادل سی و یک میلیارد و پانصد میلیون (31.500.000.000) ریال به سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره طبقه‌بندی (1- 101057) اختصاص می‌یابد.

ب- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (75.000.000.000) ریال از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عنوان “خرید، احداثف تکمیل، تعمیر و تجهیز ساختمان‌ها و تأسیسات (ستاد و استان‌ها)” به شماره طبقه‌بندی (1003011001) به سازمان اداری و استخدامی کشور اختصاص دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام