کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری

وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری (تصویبنامه شماره 13894/ت52314هـ مورخ 8/2/1395 هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1/2/1395 به پیشنهاد شماره 96247/و مورخ 24/5/1394 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری -مصوب 1383- تصویب کرد:

ماده 1- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری که در این تصویبنامه به اختصار «شورا» نامیده می شود، به شرح زیر تعیین می شود:

الف- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان

1- تعیین نظام سیاتگذاری علم؛ فنآوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی.

2- تعیین راهبردها و برنامه های کلان توسعه در حوزه های علوم، تحقیقات و فنآوری در چارچوب سند چشم انداز و اسناد بالادستی.

3- تعیین اولویت های ملی و طرح های بلند مدت سرمایه گذاری در بخش های علوم، تحقیقات و فنآوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه ها.

4- تعیین سیاست های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت های علوم، تحقیقات و فنآوری در کشور.

5- تعیین سیاست های تجاری سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فنآوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار.

6- تعیین سیاستهای اجرایی توسعه همکاری های بین المللی و جذب منابع خارجی در زمینه های علوم، تحقیقات و فنآوری.

7- تعیین سیاست های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری نظام برنامه ریزی منطقه ای، استانی و مناطق ویژه علم و فنآوری در آن حوزه.

8- تدیون و تصویب شیوه نامه فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرح های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها.

9- پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فنآوری به هیأت وزیران

ب- حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم، تحقیقات و فنآوری

1- تعیین منابع مالی مورد نیاز

(در حال تکمیل…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام