کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کارگروه مشارکت مشاوره

دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره (بخشنامه شماره 67285/100 مورخ 13/9/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

به استناد بند «پ» ماده (9) و بند «ب» ماده (26) آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388) موضوع بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره ابلاغ می شود.

1- گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی ثبت شده (موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.

2- ارجاع کار به گروه مشارکت با نظر کارفرما در دو حالت زیر میسر است:

2-1- چنانچه بنا بر ماهیت و شرایط کار، استفاده از مشاور در بیش از یک تخصص مورد نیاز باشد، ارجاع کار بر اساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره به گروه مشارکت صورت می پذیرد.

2-2- چنانچه بنابر پیچیدگی کار و یا حجم بالای کار بیش از حد مجاز سقف بالاترین پایه تخصص، نیاز به گروه مشارکت بر اساس تشخیص کارفرما باشد.

تبصره: مشاوری که صلاحیت بیش از یک تخصص در زمینه مورد نیاز را داشته باشد در آن زمینه نیاز به مشارکت با مشاور دیگر ندارد.

3- ارزیابی کیفی گروه مشارکت باید بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی تعیین شده توسط کارفرما مطابق اسناد ارزیابی کیفی انجام شود. امتیاز هر معیار برای جمع مستندات ارزیابی کیفی اعضای گروه مشارکت تعیین خواهد شد.

4- در تمام مراحل ارزیابی شکلی، ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی و ارزیابی مالی، باید مستندات گروه مشارکت مورد بررسی قرار گیرد.

5- قرارداد با گروه مشارکت منتخب منعقد شده و تمام اعضای گروه مشارکت، باید متضامناً مطابق مشارکت نامه متعهد شوند (فرم مشارکت نامه پیوست).

6- تمام تضمین های مورد نیاز کارفرما باید توسط گروه مشارکت یا با توافق کارفرما توسط تعدادی از آنها به کارفرما ارایه شود.

7- نماینده گروه مشارکت باید به موجب سند رسمی و با اختیارات مشخص به کارفرما معرفی شود.

8- نحوه تقسیم وظایف و شرح وظایف هر یک از اعضای گروه مشارکت باید در اسناد پیشنهاد فنی و مالی قید و ضمیمه قرارداد شود.

9- سهم الشرکه هر یک از اعضای گروه مشارکت و نحوه دریافت حق الزحمه از کارفرما باید دقیقاً مشخص و ضمیمه قرارداد شود.

10- مشارکت نامه پیوست باید توسط تمام اعضای صاحبان امضای مجاز تعهدآور گروه مشارکت، مهر و امضا و ضمیمه تمام اسناد (ارزیابی کیفی، فنی، مالی و قراردادی) شود.

11- ظرفیت کاری گروه مشارکت برای تمام اعضا موجب استفاده از تخصص مربوط به عنوان یک کار در نظر گرفته خواهد شد.

12- بکارگیری مشاور پایه پایین تر توسط مشاور پایه بالاتر به عنوان همکار بلامانع می باشد در این صورت مسؤولیت با مشاور اصلی خواهد بود.

13- در معاملات متوسط نیز تشکیل گروه مشارکت مدنی یا مشارکت دو یا چند شخص حقیقی (با رعایت مفاده ماده (24) آیین نامه یاد شده) با رعایت موارد فوق الذکر بلامانع است.

14- مشارکت دو یا چند مشاور پایه پایین تر باعث افزایش پایه گروه مشارکت نخواهد بود.

15- مشارکت دو یا چند شخص حقیقی، جایگزین احراز صلاحیت مشاوره با هویت شخص حقوقی نمی شود.

16- برای ارجاع کار به گروه مشارکت رعایت آیین نامه خرید خدمات مشاوره الزامی است.

ابراهیم عزیزی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

پیوست بخشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام