کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره‌وری، بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها (سال ۱۳۹۵)

دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره‌وری، بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها – تجدید نظر اول (بخشنامه شماره ۵۰۱۴۴۵/۹۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، دستورالعمل حاضر به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها ابلاغ می‌شود:

۱- رعایت معیارها و ضوابط فنی که بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و یا نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شده یا می‌شوند در تهیه طرح، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری تمام طرح‌های مشمول مقررات نظام فنی و اجرایی کشور، الزامی است.

۲- در کارهای غیرصنعتی که پیمان آنها به روش طرح و ساخت منعقد می‌شود ضرورت دارد قبل از ارجاع کار، مطالعات طراحی پایه توسط مهندس مشاور ذیصلاح انجام شده و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. ارجاع کار به روش طرح و ساخت بر اساس مطالعات مفهومی مجاز نیست.

۳- در کارهایی که پیمان آنها به روش طرح و ساخت منعقد می‌شوند، ضرورت دارد شکست کار پروژه و نحوه محاسبه تعدیل بر اساس بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ با عنوان “دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها” (چنانچه پرداخت تعدیل مورد نظر باشد) در اسناد ارجاع کار و به تبع آن در پیمان مشخص و معلوم باشد. صورت وضعیت عملیات اجرا شده بر اساس شکست کار تعیین شده در اسناد ارجاع کار و مندرج در پیمان تنظیم و پرداخت می‌شود و پرداخت بر اساس فهرست بهای پایه (به جز در موارد مربوط به تغییر مشخصات فنی کار) مجاز نخواهد بود.

۴- به‌کارگیری مهندسان مشاور به عنوان ناظر یا مدیریت طرح بر پیمانکاری که در پروژه دیگر به عنوان همکار همان پیمانکار برای ارائه خدمات مهندسی در قراردادهای طرح و ساخت معرفی شده است مجاز نیست.

تبصره- مهندسان مشاور مشمول بند فوق با ابلاغ این بخشنامه، باید حداکثر تا یک ماه مراتب را به کارفرما اطلاع دهند. تمدید قرارداد نظارت یا مدیریت طرح مهندسان مشاور مشمول، مجاز نخواهد بود.

۵- این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، جایگزین بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و تبیین مربوط به آن به شماره ۸۷۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ می‌شود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام