کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه صدور ضمانت‌نامه دولتی به منظور استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس)

نحوه صدور ضمانت‌نامه دولتی به منظور استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) (تصویبنامه شماره 142064/ت53528هـ مورخ 14/11/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 10/11/1395 به پیشنهاد شماره 115283/21-11036 مورخ 24/6/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- در مواردی که استفاده از تسهیلات خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی، مؤسسات بیمه صادراتی، کمک های توسعه ای رسمی و اعتبارات بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی می باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیئت وزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.

2- ضمانتنامه های یاد شده برای تأمین مالی خارجی طرح هایی صادر می گردد که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم از جمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح های دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک های عامل مربوط (برای طرح های غیردولتی) را اخذ نموده باشند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام