کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1396

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1396 (بخشنامه شماره 1157563/96 مورخ 18/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه+ پیوستها

بخشنامه به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین نامه استانداردهای اجرایی طراح های عمرانی مصوب 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 4239/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران)، دستورالعمل پیوست در سیزده صفحه به همراه هشت ضمیمه که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، از نوع گروه دوم (لازم الاجرا) برای انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، ابلاغ می شود تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1/1/96 به بعد به مورد اجرا گذاشته شود. استفاده از این دستورالعمل برای انعقاد قراردادهای جدید از تاریخ 1/4/96 ممنوع می باشد.

چنانچه انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارت کارگاهی به روش تعرفه، موضوع بند (6) ماده (16) آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388، انجام شده باشد، اعمال هر گونه ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به دستورالعمل پیوست ممنوع است. همچنین استفاده از این تعرفه در روش های انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) و انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) ممنوع است.

یادآور می شود دستورالعمل های ابلاغی از نوع گروه 2 مطابق با بند (2) ماده (7) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، دستورالعمل هایی است که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می شود و بر حسب مورد کارفرمایان و مهندسان مشاوران و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل یا ضوابط یا معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حد قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند.

واگذاری خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) به مشاوری که خدمات مطالعات طراحی همان پروژه را انجام نداده باشد، صرفاً پس از تأیید و با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با رعایت مفاد آیین نامه خرید خدمات مشاوره امکان پذیر است.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام