کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

حداکثر مبلغ متناسب ظرفت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی

حداکثر مبلغ متناسب ظرفت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی (بخشنامه شماره 1399711/96 مورخ 26/6/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه ها اجرایی و پیمانکاران

به استناد ماده (16) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 و پیرو دستورالعمل طبقه بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی (بخشنامه شماره 159656/101 مورخ 22/8/1382)، حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی (موضوع بند “ب” ماده 4 بخشنامه مذکور) به شرح زیر ابلاغ می شود:

حداکثر مبلغ از تاریخ این بخشنامه

(میلیون ریال)

  پایه
4837 30 برابر (ضرب متوسط افزایش وزنی سالانه) * 139 1
3547 22 برابر (ضرب متوسط افزایش وزنی سالانه) * 139 2
2419 15 برابر (ضریب متوسط افزایش وزنی سالانه) * 139 3

– ضریب متوسط افزایش وزنی بر اساس وزنی بر اساس شاخص های تعدیل سالانه از سو امور نظام فنی و اجرایی اعلام می گردد. زمان اعمال آن برای اشخاص حققی از اول شهریور هر سال خواهد بود.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 31394/100 مورخ 26/4/1389 می گردد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام