کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واگذاري معادن شماره (۲) و (۳) سيرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت (تصويبنامه شماره ۹۹۹۹۶/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

واگذاري معادن شماره (۲) و (۳) سيرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت (تصويبنامه شماره ۹۹۹۹۶/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند (۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور تصويب نمود:

معادن شماره (۲) و (۳) سيرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت با رعايت ترتيبات مقرر در بند (۲-۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به سازمان مذكور واگذار مي شود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام