کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

عدم ضرورت ارسال پرونده پرسنلی برای برقراری حقوق بازنشستگی

حذف ضرورت ارسال پرونده پرسنلی جهت تایید برقراری حقوق از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۵ (بخشنامه شماره ۱۲۹۵۶۷/۲۵۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ صندوق بازنشستگی کشوری)

به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها

(در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری)

سلام علیکم

با عنایت به تمهیدات پیش بینی شده جهت تسریع درصدور تائیدیه برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه بدین وسیله ضرورت ارسال پرونده پرسنلی جهت تائید برقراری حقوق از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۵ حذف می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ازتاریخ مزبور جهت صدور تائیدیه برقراری حقوق بازنشستگان و موظفین برابر دستورالعمل پیوست صرفاً فرمهای تکمیل شده (۱، ۲ و ۳) و مدارک اشاره شده در دستورالعمل (حسب مورد) به مدیریت های استانی این سازمان ارسال گردد

با تاکید بر رعایت نهایت دقت درثبت صحیح اطلاعات مورد نیاز درفرمهای ۱، ۲ و ۳ براساس پرونده پرسنلی مستخدم و انطباق مدارک ارسالی با اصل آنها، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که مدارک مزبور حداقل یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی به مدیریتهای استانی این سازمان واصل گردد.

ضرورتاً خاطر نشان می سازد که مسئولیت صحت اطلاعات استخراج شده از پرونده استخدامی وثبت آنها در فرمهای فوق الاشعار و انطباق مدارک ارسالی با اصل آنها برعهده دستگاه متبوع مستخدم میباشد و حق بازبینی و بررسی پرونده های استخدامی در هر زمان برای سازمان بازنشستگی کشوری محفوظ است و سازمان می تواند حسب مورد از طریق درخواست ارسال پرونده و یا اعزام کارشناسان بررسیهای لازم معمول وعنداللزوم نسبت به اصلاح احکام صادر شده اقدام نماید.

حسینعلی ضیائی- رئیس سازمان بازنشستگی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام