کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

احتساب اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت

احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت (رأی شماره‌های ۶۵۷، ۶۵۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره: ۸۷/۷۸۶ – ۸۰۱

تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۶۵۷، ۶۵۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۷۸۶-۸۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی انواری وآقای احمد صادقی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۸۳ موضوع شکایت آقای داریوش کشتکار رضائی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است،

نظر به اینکه به موجب مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی شماره ۵۰۰ – ۴۷۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مبلغی که همه ماهه شاکی بابت فوق‎العاده اضافه‌کاری دریافت می‎نموده و کسورات بازنشستگی از آن کسر می‎گردید، می‎بایست در تعیین پاداش پایان خدمت وی مورد محاسبه قرار گیرد و بر فرض عدم ذکر آن در آخرین حکم کارمند یاد شده موجب سلب حق قانونی وی نمی‎گردد. ضمن اینکه فوق‎العاده‎های مورد اشاره در بند ۳ آیین‎نامه اجرائی قانون بودجه سال۱۳۸۰ که از جمع کل آخرین حکم صادره کسرمی‎شود از مواردی است که کسورات بازنشستگی آن در ایام اشتغال مورد محاسبه قرار نگرفته است و ارتباطی به فوق‎العاده اضافه‌کاری مشمول قانون مارالذکر ندارد. لذا شکایت شاکی وارد بوده و حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی با احتساب اضافه کاری دریافتی در سال آخر خدمت به عنوان مبنای محاسبه میزان آن را صادر و اعلام می‎نماید.

ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های ۸۷/۶۳۶ و ۸۷/۶۳۵ موضوع شکایت آقایان علی انواری و احمد صادقی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت فوق‎العاده اضافه کاری، مسکن و ناهار بر مبنای کسور بازنشستگی به شرح دادنامه‎های شماره ۹۲۴ و ۹۱۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادرنموده‌است،

نظر به اینکه فوق‎العاده اضافه‌کار ساعتی و سایر مزایای غیرمستمر در زمره مزایای مستمر محسوب نمی‎شود علیهذا شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد.

ب- طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‎شود و به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب۱۳۷۹ نیز ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حق-وق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‎باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر فوق‎العاده اضافه کار بطور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق‎العاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است و دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام