کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص بازنشستگانی که به خدمت اعاده شده اند (دادنامه شماره 106 مورخ 01/02/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص بازنشستگانی که به خدمت اعاده شده اند (دادنامه شماره 106 مورخ 01/02/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 01 اردیبهشت 1393

کلاسه پرونده: 91/89

شماره دادنامه: 106

موضوع رأی: عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: فریدون دهقانی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فریدون دهقانی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام واحترام به استحضار می رساند معاونت توسعه مدیریت ومنابع ریاست جمهوری طی بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را عملاً برخلاف ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ( که به کارگیری بازنشستگان در مشاغل خاص حداکثر تا یک سوم ساعات کاری کارمندان موظف رامجاز دانسته است) مجوز به کارگیری تمام وقت بازنشستگان را صادر کرده است، بنابراین ( با توجه به مواد 19 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی) مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده محرز است. لذا نظر به اختیارات قانونی تقاضای ابطال آن را دارم. “

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“شماره 31152/90/200- 4/12/1390

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای اجرایی نمودن بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ایجاد رویه واحد در ارتباط با اعاده به خدمت یا به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی، موارد ذیل را اعلام می دارد:

1- افراد بازنشسته ای که با رعایت مقررات مربوط مایل به اعاده به خدمت و ادامه اشتغال در دستگاه اجرایی باشند، از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع و با رعایت مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و به تناسب شغل یا سمت مورد تصدی از حقوق و مزایای اشتغال برخوردار شده و در دوره جدید اشتغال، از هر لحاظ تابع مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و صندوق بازنشستگی ذی ربط خواهند بود.

2- بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی به کارگیری می شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی، با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آن را انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد.

توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان به کارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نباشد، مطابق آیین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 29464/91/231- 6/4/1391 توضیح داده است که:

“با سلام و احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 91/89- 17/2/1391 که در تاریخ 2/3/1391 به این معاونت واصل شده، اعلام می دارد:

این معاونت با صدور بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 به ویژه بند (2) آن، در صدد صدور مجوز به کارگیری تمام و قت بازنشستگان نبوده است (چرا که در این مورد ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384، تکلیف را مشخص کرده است) بلکه غرض از تنظیم بند (2) بخشنامه مزبور، تعیین نحوه محاسبه حق الزحمه ماهیانه قابل پرداخت به بازنشستگانی بوده که با رعایت قوانین و مقررات به کارگیری شده اند. “

متعاقباً رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 35421/91/231- 17/8/1391 اعلام کرده است که:

“با سلام واحترام، بازگشت به نامه شماره 91/89 مورخ 11/7/1391 اعلام می دارد:

پاسخ نامه شماره 9109980900004712- 17/2/1391 قبلاً طی نامه شماره 29464/91/213- 5/4/1391 به آن دفتر ارسال شده، مع الوصف تصویر نامه مذکور، مجدداً به پیوست ایفاد می شود. ضمناً بند 2 بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390 این معاونت، به موجب بخشنامه شماره 3319/91/200- 10/2/1391 اصلاح شده است و ابطال آن موضوعاً منتفی است. “

متن بخشنامه اصلاحی شماره 3319/91/200- 10/2/1391 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

موضوع: اصلاح بند (2) بخشنامه شماره 31152/90/200 مورخ 4/12/1390

“پیرو بخشنامه شماره 31152/90/200- 4/12/1390، بدین وسیله بند (2) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:

2- حق الزحمه و شرح وظایف بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی به کارگیری شده یا می شوند، به موجب قرارداد تعیین خواهد شد و دستگاه ذی ربط موظف است در اجرای ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری یک نسخه قرارداد منعقده را به واحد « امور نظامهای جبران خدمت» این معاونت ارسال نماید.

توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان به کارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نباشند، مطابق آیین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که در بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 به کارگیری بازنشستگان موضوع مواد 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 منع نشده است و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض دلالت بر تجویز به کارگیری بازنشستگان به نحو تمام وقت ندارد بلکه در صدد تعیین حق الزحمه بازنشستگان است و در راستای قانون صدرالذکر تدوین شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام