کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران

تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در  بنیاد شهید و امور ایثارگران (تصویبنامه شماره ۱۰۱۴۱۷/ت۵۱۲۳۱هـ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ هیأت وزیران)

بنیاد شهید و امور ایثارگران – سازمان اداری و استخدامی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۵/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۶۶۴/۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۸ تصویب کرد:

۱- مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول زیر تعیین می شود

درجه سه (سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال درجه دو (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال) درجه یک (یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال
متصدیان پست های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال دارند.

۲-بهره مندی از مزایای این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط می باشد.

۳- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

۴- این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره ۸۶۸۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام