کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری صنعت نساجی

تصویب‌نامه درخصوص محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت (مصوبه ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶هـ مورخ ۱۵/۶/۹۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۴۹۱ مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نساجی که با اتمام دوره پرداخت مقرری یاد شده بازنشسته می‌شوند، به عنوان سوابق بیمه‌ای مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود.

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اجرای مفاد این بند اقدام و بار مالی ناشی از آن را محاسبه و به هیئت وزیران اعلام نماید.

تبصره ۲- مفاد این بند ناقض مصوبات قبلی دولت در خصوص صنایع نساجی نمی‌باشد.

۲- میزان غیبت غیر موجه ده روز در سال موضوع جزء «ط» بند (۲) ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ در بخش نساجی به چهل و پنج روز در سال مشروط بر اینکه از دویست و بیست و پنج روز در طول بیست سال خدمت تجاوز ننماید، اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام