کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۶۵۳۵۴/ت ۳۷۳۷۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ هیئت وزیران)

هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۱۲/۲۰۸۲س‌خ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌ جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- روابط عمومی: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی

ب- شورا: شورای اطلاع‌رسانی دولت

ج- رییس شورا: رییس شورای اطلاع رسانی دولت

ماده ۲- اهم فعالیت‌‌های روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان، اجرای سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت، همکاری با رسانه‌‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد‌های بخش‌‌های مختلف، پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح‌‌های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسؤولان دستگاه مربوط از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است.

تبصره ۱‏ ‏(اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- سطح سازمانی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور به مرکز ارتقا و عنوان آنها به “مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی” اصلاح می‌گردد. در ساختار سازمانی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور، اولین سطح پایین تر از رییس مرکز، مدیر می‌باشد و هر مرکز حداکثر می‌تواند سه اداره داشته باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی روابط عمومی‌ها جهت اجرای وظایف یاد شده با توجه به شرح وظایف، اهداف، پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد رییس شورا تهیه لازم‌الاجرا می‌گردد.

تبصره ۳ [۲](اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- مصوبات شورای اطلاع رسانی دولت پس از ابلاغ به مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

ماده ۳- امور ارتباطی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ـ باید تابع خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت باشد.

تبصره ۱- رییس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت موظف است به‌صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجرای صحیح سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دولت را به عمل آورده و زمینه آموزش مدیران روابط عمومی‌ها جهت اجرای مناسب مفاد این آیین‌نامه را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و آموزشی و انجمن‌ها و مؤسسات ذی‌صلاح غیردولتی فراهم سازد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هزینه‌‌های آموزشی و هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی دولت را در ردیف مستقل در بودجه سالانه ذیل ردیف‌های نهاد ریاست جمهوری منظور و در اختیار دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت قرار دهد.

تبصره ۳- اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص تعیین ضوابط و هماهنگی اطلاع‌رسانی و امور تبلیغاتی به کارگروهی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون حقوقی و امورمجلس رییس‌جمهور تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت وزیران عضو کارگروه یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (۱۹)‌ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.

تبصره ۴- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) این آیین‌نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است. ذیحسابان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

ماده ۴ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور پس از تأیید رییس شورا توسط وزیر یا معاون رییس جمهور منصوب و مستقیماً زیر نظر وی فعالیت می‌نماید. رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مکلف به هماهنگی با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و ارایه گزارش عملکرد خود هستند.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیت‌های قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش‌‌های دستگاه از جمله پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه به‌صورت متمرکز از سوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه به تصویب شورای اطلاع‌رسانی دولت خواهد رسید.

تبصره ۲- عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط، سخنگوی دستگاه را از میان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولویت مدیر روابط عمومی و با رعایت تبصره (۱) این ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمی دستگاه از سوی سخنگوی آن دستگاه اعلام خواهد شد.

ماده ۵- به منظور ایجاد انسجام،‌ اتخاذ شیوه‌‌های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع‌رسانی و ایجاد وحدت‌رویه،‌ شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی متشکل از کلیه مدیران روابط عمومی دستگاه‌ها و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست سخنگو و دبیری دبیر شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره- شورای هماهنگی روابط عمومی در مراکز استان‌ها به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دبیری مسئول روابط عمومی استانداری و با شرکت کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های استانی و فرمانداری‌ها تشکیل می‌گردد و وظیفه هماهنگی اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را در استان برعهده خواهد داشت.

ماده ۶- به استثنای مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر باید از طریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی دولت صورت پذیرد.

ماده ۷- روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی به خصوص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران و رعایت سیاست‌های مربوط ابلاغی موضوع آیین‌‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت۳۵۷۴۱هـ مورخ ۵ /۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

ماده ۸ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)- روابط عمومی‌ها حداکثر تا اول دی ماه هرسال برنامه‌‌های ارتباطی، اطلاعاتی و انتشاراتی سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه یا سازمان متبوع و هماهنگی با دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت تنظیم خواهند نمود.

ماده ۹- دستگاه‌ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیت‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در نظر گیرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان آن را به عنوان هزینه‌‌های ضروری دستگاه منظور کنند و در اختیار روابط عمومی‌‌ها قرار دهند.

ماده ۱۰- کلیه آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌های مغایر از جمله تصویبنامه شماره ۸۱۵۵۲ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۵۳ لغو می‌گردد.

ماده ۱۱- به منظور افزایش ظرفیت‌های اطلاع رسانی هدفمند در مجموعه استانها، ادارات روابط عمومی استانداری‌ها به اداره کل ارتقاء می‌یابد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام