کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۲۰/ت۴۸۵۲ک مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۳۹۱۴هـ/ب مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و با رعایت جزء «ک» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «هـ»، «و» و «ز» ماده (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب) تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه بر اساس اولویت‌های مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ج) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری در دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

هـ) تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و) تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌رط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز) تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

۲- بند «الف» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

این تصویبنامه در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام