کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه کاهش پست های مدیریتی و سرپرستی

بخشنامه کاهش پست های مدیریتی و سرپرستی (شماره ۱۹۳۹۱/۱۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵)

در اجرای بند «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع کاهش پست های مدیریت و سرپرستی، دستگاه های اجرایی موظف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ پیشنهادهای مربوط به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود را متضمن کاهش حداقل بیست (۲۰%) درصد پست های مدیریتی و سرپرستی با توجه به موارد زیر برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارسال کنند:

۱- منظور از دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه هستند.

۲- پست های مدیریتی، شامل: رییس مرکز، مدیر کل، مدیر و سایر عناوین مشابه است.

۳- پست های سرپرستی، شامل: رییس اداره، رییس گروه، رییس بخش، رییس قسمت، رییس نمایندگی و سایر عناوین مشابه خواهد بود.

۴- معاون مدیرکل در دفتر و اداره کل و معاون مرکز و معاون مدیر در عداد پست های مدیریتی محسوب می شوند.

۵- واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های موضوع این بخشنامه، مشمول کاهش پست های مدیریتی و سرپرستی هستند.

۶- ذیحساب ها مکلف هستند در اجرای این بخشنامه کنترل و نظارت لازم را به عمل آورند.

داود دانش جعفری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

فرهاد رهبر- معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام