کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ تشکیلات تفصیلی مجتمع‌های اداری

ابلاغ تشکیلات تفصیلی مجتمع های اداری (بخشنامه ۵۳۱۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور)

در اجرای بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ موضوع آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی در مجتمع های اداری مستقر در سطح شهرستان زیر نظر فرمانداری (در شهرهای کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت و نیز بخش های کمتر از ۳۰ هزار نفر جمعیت)، تشکیلات تفصیلی مجتمع های اداری با عنایت به گستره وظایف دستگاه های مذکور و ضرورت ارائه خدمت به مردم و با رعایت شاخص ها و ضوابط مصوب به شرح در پی آمده مشخص و ابلاغ می گردد.

تشکیلات تفصیلی مجتمع اداری شهرستان

۱- معاون فرماندار و مسؤول هماهنگی مجتمع اداری شهرستان

۲- کارشناس مسؤول روابط عمومی

۳- کارشناس روابط عمومی

۴- کارشناس مسؤول فنآوری اطلاعات

۵- کارشناس شبکه و سخت افزار

۶- کارشناس نرم افزار و پشتیبانی

۷- کارشناس مسؤول امور عمومی و پشتیبانی

۸- کارشناس امور عمومی

۹- کارشناس پشتیبانی

نمایندگی امور اقتصادی و دارایی شهرستان

۱۰- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۱۱- کارشناس اقتصادی و دارایی

۱۲- کارشناس اقتصادی و دارایی

نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان

۱۳- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۱۴- کارشناس معماری و شهرسازی

۱۵- کارشناس راه و ساختمان

نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۱۶- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۱۷- کارشناس صنایع

۱۸- کارشناس بازرگانی

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

۱۹- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۲۰- کارشناس امور فرهنگی، دینی و مطبوعاتی

۲۱- کارشناس امور فرهنگی، دینی و مطبوعاتی

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان

۲۲- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۲۳- کارشناس بازرس کار

۲۴- کارشناس روابط کار

۲۵- کارشناس امور تعاونی

نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان

۲۶- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۲۷- کارشناس محیط زیست

۲۸- کارشناس محیط زیست

نمایندگی بهزیستی شهرستان

۲۹- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۳۰- کارشناس امور اجتماعی

۳۱- کارشناس امور معلولین

پایگاه انتقال خون شهرستان

۳۲- مسؤول پایگاه (کارشناس)

۳۳- کارشناس انتقال خون

۳۴- کارشناس انتقال خون

نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان

۳۵- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۳۶- کارشناس امور ورزش

۳۷- کارشناس امور جوانان

نمایندگی ثبت احوال شهرستان

۳۸- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۳۹- کارشناس امور حقوقی و سجلی

۴۰- کارشناس امور ثبت احوال

نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان

۴۱- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۴۲- کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نمایندگی ثبت اسناد و املاک (واحد ثبتی) شهرستان

۴۳- مسؤول نمایندگی (کارشناس)

۴۴- متصدی دفاتر املاک و ثبت شرکت ها

۴۵- ممیز و متصدی اجرا

۱- پست های سازمانی نمایندگی های مذکور از محل پست های سازمانی بلاتصدی دستگاه اجرایی متبوع پیش بینی خواهد شد.

۲- وزارت خانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «آموزش و پرورش» و «جهاد کشاورزی» به علت گستره و حجم و نوع وظایف، از این بخشنامه مستثنی خواهند بود.

۳- واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی که عهده دار ارائه خدمات مستقیم به مردم بر اساس سیاست ها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه های متبوع می باشند، نظیر مدارس، بیمارستان ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز فرهنگی و هنری، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع های اداری قرار نمی گیرند و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه اجرایی مواد ۱۶ و ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری، اداره خواهند شد.

۴- ایجاد نمایندگی سایر دستگاه های اجرایی در این مجتمع ها، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با رعایت شاخص ها و ضوابط ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۲۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، خواهد بود.

لطف اله فروزنده- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام