کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

آیین نامه هیأت عالی نظارت

آیین نامه هیأت عالی نظارت

ماده ۱- جلسات هیأت عالی نظارت به دعوت دبیر هیأت تشکیل می شود.

ماده ۲- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر موافق اکثریت ۳ نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳- یک نفر از اعضای هیأت به عنوان نایب رییس انتخاب می شود تا در غیاب رییس هیأت جلسات را برگزار و اداره نماید.

ماده ۴- دفتر هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، به عنوان دبیرخانه هیأت عالی نظارت بوده و کلیه کارهای هیأت عالی نظارت از طریق این دفتر اجرا می گردد.

تبصره- مدیرکل دفتر مزبور به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت در جلسات حضور خواهد داشت.

ماده ۵- دبیرخانه هیأت عالی نظارت، موظف است در صورت مشاهده موارد عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات انضباطی مشابه در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال تبعیض در اجرای قانون مذکور یا مقررات انضباطی مربوط و نیز کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری و یا عدم رعایت قانون در صدور آرا، ضمن پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین، گزارش های لازم را جهت طرح در هیأت عالی نظارت تهیه و ارائه نماید.

ماده ۶- در اجرای ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید پیشنهاد اصلاح یا تغییر آراء خود را پس از تشخیص مخدوش بودن رأی توسط هیأت های مذکور با ذکر دلیل و ارائه مدرک و سوابق امر از طریق مسئول هماهنگی دستگاه ذی ربط به دبیرخانه هیأت عالی نظارت تسلیم نمایند تا در دستور کار هیأت عالی نظارت قرار گرفته و اخذ تصمیم شود.

ماده ۷- شکایت کارمندان نسبت به آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دبیرخانه هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه لغو، اصلاح یا تغییر آراء ضرورت داشته باشد مراتب به هیأت عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد. در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد.

ماده ۸- در مواقعی که حضور مسئول هماهنگی یا رئیس هیأت یا شاکی در بررسی پرونده ضرورت داشته باشد، دبیرخانه هیأت عالی نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد آورد و پس از استماع نظرات آنان گزارش لازم را همراه با مدارک و مستندات مربوط جهت اخذ تصمیم به هیأت عالی نظارت ارائه خواهد نمود.

ماده ۹- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است از طریق بازرسین خود موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) در کلیه دستگاه های مشمول، کارمندان متخلف را حسب مورد برای رسیدگی به پرونده آنها به هیأت های مربوط معرفی نموده و نتیجه را مستمراً به هیأت عالی نظارت گزارش نماید.

ماده ۱۰- بخشنامه های صادره از سوی هیأت عالی نظارت که به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ می شود برای کلیه هیأت ها لازم الاتباع است.

ماده ۱۱- تغییرات بعدی این آیین نامه با هیأت عالی نظارت خواهد بود.

آیین نامه فوق در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۳ هیأت عالی نظارت و به استناد تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ۱۱ ماده و ۱ تبصره تصویب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام