کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

اصلاح‌ ماده ۴ آیین‌نامه‌ طرز نگاهداری ‌اسناد سری و محرمانه‌ دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات‌ (مصوبه شماره ۱۷۴۳۳/ت۲۸۷۶۴هـ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران)

 

اصلاح‌ ماده ۴ آیین‌نامه‌ طرز نگاهداری ‌اسناد سری و محرمانه‌ دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات‌ (مصوبه شماره ۱۷۴۳۳/ت۲۸۷۶۴هـ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.3.28 بنا به پیشنهاد شماره 12098 مورخ 1382.3.11 معاونت ‌حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد ماده (8) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری‌دولتی – مصوب 1353- تصویب نمود:

ماده (4) آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد واطلاعات مصوب 1354.10.1 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- برای تغییر طبقه یک سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه‌، هر یک از سازمان‌ها به مقتضای وظایف وطبع کار خود دستورالعملی تهیه خواهدکرد. اگر تغییر طبقه یا خروج از طبقات به سندی مربوط باشد که از سازمانی‌به سازمان دیگر فرستاده شده است‌، اتخاذ تصمیم بر عهده سازمان ارسال کننده سند خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام