کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به ارسال گزارش تخلفات در مورد ویژه خواری (بخشنامه تاریخ 17/10/1392 معاون اول رئیس جمهور)

تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به ارسال گزارش تخلفات در مورد ویژه خواری (بخشنامه تاریخ 17/10/1392 معاون اول رئیس جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/10/1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.

2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.

3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.

4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:

1- فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام