کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

فوق‌العاده بهره‌وری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تفاوت تطبیق لحاظ می‌شود

موافقت با مستمر محسوب شدن فوق العاده بهره وری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و احتساب آن در تفاوت تطبیق (تصویبنامه شماره 15027/ت53742هـ مورخ 12/2/1396 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه 10/2/1396 به پیشنهاد شماره 836316 مورخ 18/8/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- در تصویبنامه شماره 14055/ت30988هـ مورخ 13/4/1384، عبارت “این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشممول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد” حذف می شود و از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجرا  است.

2- احتساب فوق العاده موضوع تصویبنامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلا مانع است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

توضیحات دلایل مربوط به تصویب:

مطابق تصویب نامه شماره 14055/ت30988هـ مورخ 13 /4 /1384 ، وزارت صنایع و معادن مجاز شد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولت ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز از حداقل (35) سی و پنج درصد تا (55) پنجاه و پنج درصد حقوق ، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و (80) هشتاد درصد این ارقام برای کارکنان واحد های استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا (15) پانزده درصد قابل افزایش است. همچنین در تصویب نامه یاد شده قید گردیده است، این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

لیکن در تصویب نامه اصلاحی شماره 41716/ت534هـ مورخ 28 /2 /1388، عبارت ” و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد” از تصویب نامه حذف گردیده است.

اما پس از دو سال از ابلاغ تصویب نامه اصلاحی فوق، مصوبه مذکور به این دلیل که حذف عبارت یادشده مشعر بر آن است که فوق العاده های غیر مستمر نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است.

لذابا عنایت به لغو مصوبه اصلاحی مذکور، وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعلام این مطلب که قید اینکه بهره وری مقرر” مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد” موجب مکاتبات مکرر و ابهام های فراوان گردید، به منظور رفع مشکل پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را به هیئت دولت ارایه نمود. که موضوع در جلسه مورخ 10 /2 /1396 هیئت وزیران مطرح و به شرح ضمیمه به تصویب رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام