کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 181411/ت44364هـ مورخ 19/9/1390 هیأت وزیران (تصویب‌نامه شماره 45677/ت53983هـ مورخ 20/4/1396 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 18/4/1396 به پیشنهاد شماره 231131/60 مورخ 27/10/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411/ت44364ک مورخ 19/9/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (1)‌ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت- مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (10) قانون به مالکیت وی درآمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.

ث- استفاده‌کننده (متصرف قانونی): هر شخصی که به منظور راه‌اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‌نماید و حق بهره‌برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‌باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.

ح- شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (5) قانون

2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (%۷۵) زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره ‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏‌نماید.

تبصره- تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‌گیرد.

3- متن زیر به عنوان ماده (6) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده 6- در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (%۷۵) زمین‏ های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (%50) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‌‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام