کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۲۲۴/۱۷۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ شورای شهر تهران)

راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۲۲۴/۱۷۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ شورای شهر تهران)

مقدمه

در اجرای بند ۹ ـ ۲ سند طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در رابطه با ارتقاء سیستم مدیریت بحران و کیفیتو دفاعغیرعامل شهرتهران و همچنین تبصره یکم (۱) ذیل ماده نهم (۹) و بخش­های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (مواد ۵۶، ۶۱، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۶ و ۷۹ الی ۸۳ و ۸۸) برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران(۱۳۹۳ـ ۱۳۹۷) به منظور بهبود سیستم ایمنی و مدیریت بحران، کاربست اصول پدافند غیرعامل و ایمن‌سازی فضاهای زیر سطحی شهرتهران در برابر سوانح طبیعی و انسان ساخت، شهرداری تهران موظف است راهبردهای ذیل را  در تدوین سند و برنامه­های عملیاتی موضوع مصوبه «الزام شهرداریتهران به تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیر سطحی» ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۶۶/۲۱۶۲۳ مورخ ۹۳/۸/۷، ملاک عمل قرار دهد.

الف) راهبردهای برنامه عملیاتی کاهش خطرپذیری شبکه مترو و فضاهای زیر سطحی (شامل  ایستگاه‌ها، تونل‌ها، سکو‌ها، پارکینگ‌ها، تجاری‌ها و نظایر آن) در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت

ماده یکم (۱): 

شهرداری تهران موظف است به منظور تدوین سند و برنامه عملیاتی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران شبکه مترو و فضاهای زیر سطحی در برا بر حوادث طبیعی و انسان ساخت، ظرف مدت یک (۱) سال از زمان لازم‌الاجراشدن این مصوبه، نسبت بهارزیابی میزان آسیب‌پذیری کلیه فضاهای زیرسطحی و خطوط مترو (ایستگاه‌ها، تونل‌ها، سکوها، پارکینگ‌ها، تجاری‌ها و نظایر آن)در شبکه حمل و نقل متروی تهران در برابر حوادث طبیعی (سیل، زلزله، زمین لغزش، فرونشست زمین، رانش، طوفان، افزایش دما و گرمازدگی، یخبندان و سرمازدگی، بارش­های تندری و وقوع تگرگ، نفوذ منابع آب­ سطحی و زیرزمینی، ریزش چاه و قنات) و حوادث انسان ساخت (حریق و دودگرفتگی، برخورد قطار با قطار، مانع و مسافر، برق‌گرفتگی و شوک الکتریکی، نقص و یا خرابی تجهیزات و تأسیسات برقی و مخابراتی در تونل، خطوط ریلی، ایستگاه و قطار، انفجار و یا نشت لوله­های سوخت‌رسان و شبکه­های آب و فاضلاب، نشت و پخش گازهای سمی) و شناسایی نقاط مخاطره‌آمیز و ناایمن اقدام نموده و براساس نتایج به دست آمده از ارزیابی، اقدامات ذیل را مطابق زمان‌بندی برنامه‌های عملیاتی  (جداول ضمیمهـبا رعایت تبصره ذیل ماده دهم(۱۰) این مصوبه) به انجام رساند:

۱ـ تدوین سند و برنامه عملیاتی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و انسان ساخت موضوع این مصوبه به تفکیک نوع حادثه و میزان خطرپذیری آن، با لحاظ اولویت­های زمانبندی شده و منابع مالی مورد نیاز جهت انجام اقدامات کنترلی، پیشگیرانه و مقابله­ای در مواقع بحران. 

۲ـ ایمـن‌سـازی و اصلاح نـقاط مخاطـره‌آمیز و ناایمـن شناسایی‌شـده در زیرساخت‌های شبکه خطوط ریلی، ایستگاه­ها، سکوها، مبادی ورودی و خروجی، دسترسی‌ها و تأسیسات داخلی و خارجی موجود در شبکه مترو و اجرای اقدامات کاهش خطرپذیری

۳ـ تهیه لایه‌های اطلاعاتی سه بعدی جغرافیایی و بانک اطلاعاتی از کلیه شبکه­ها، خطوط ریلی، ایستگاه­ها، قطارها، تأسیسات داخلی و مجاور شبکه خطوط (شامل شبکه خطوط برق، آب، فاضلاب، گاز، سوخت و سایر تأسیسات مهم شهری) به همراه پیشینه کامل حوادث (طبیعی و انسان ساخت) شبکه‌های مترو تهران (شامل نوع، زمان، مکان، علت، میزان خسارت و اقدامات کنترلی انجام شده بعد از حادثه).

۴ـ تدوین استانداردها و ضوابط ایمنی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران در زیر ساخت‌ها، تونل‌ها، قـطارها، ایستگاه­ها، تأسیسات الکتریکی و مکانیـکی، اضطراری و نظایر آن با همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و پشتیبانی ذیربط

۵ ـ تهیه و بازنگری برنامه­های بازدید دوره­ای و تعمیر و نگهداری مستمر از کلیه تجهیزات و تأسیسات خطوط، ایستگاه‌ها و قطارهای مترو با توجه به عمر مفید آن‌ها مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی معتبر

۶- تقویت تعامل، همکاری و هماهنگی با سازمان‌های خدمات‌رسان(هلال احمر، اورژانس، شرکت‌های برق، آب، گاز، نفت، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی) از طریق استخراج و شناسائی ظرفیت­ها و کمبودهای سازمانی و تجهیزاتی سایر ارگان­های مرتبط و تدوین دستورالعمل‌ و تفاهم ‌نامه­های مشترک با شرکت بهره‌برداری مترو به منظور پوشش کمبودهای موجود در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه،  مقابله  هماهنگ و  برنامه فرماندهی واحد عملیاتی در حوادث و مواقع بحران 

۷ـ ارائه برنامه برای کاهش وابستگی شبکه مترو به تأسیسات ناپایدار شهری به خصوص انجام تمهیدات لازم جهت اطمینان از تأمین برق پایدار برای شبکه مترو (ازطریق راهکارهایی مانند سیستم‌های مولد کوچک مقیاس(CHP) و استفاده از انرژی‌های نو مثل انرژی زمین گرمایی)

۸ ـ ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء و بهبود سامانه ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) در مترو.

۹ـ امکان‌سنجی و شناسایی پتانسیل­های موجود جهت بهره‌برداری چندمنظوره از ایستگاه‌ها، تونل‌های مترو و مجتمع­های ایستگاهی در مواقع بحران‌های طبیعی و یا نظامی جهت اسکان اضطراری و پناهگاه

ماده دوم (۲): 

سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران موظفند در طراحی، اجرا و بهره‌برداری کلیه خطوط و ایستگاه‌های جدید شبکه مترو و طرح‌های توسعه‌ای واقع در حریم شبکه مترو موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف) رعایت ضوابط ساخت در حریم تأسیسات زیرسطحی، خطوط انتقال نیرو، سوخت، گاز، آب و فاضلاب، حریم گسل‌ها، حریم تونل‌های زیرسطحی، حریم قنوات و کسبتأییدیه‌های موردنیاز  

ب) کسب تأییدیه رعایت الزامات کاهش خطرپذیری در برابر سوانح طبیعی و انسان ساخت از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرتهران 

ج) کسب تأییدیه رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)در احداث و بهره‌برداری شبکه مترو  از سامانه مدیریت (HSE)   شهرداری تهران 

د) انجام مطالعات  ژئوفیزیکی و اسکن به منظور شناسایی عوارضی مانند لوله‌ها، کانالها،حفرات و مغارهای زیرزمینی در حریم مسیر تونل درمراحل طراحی، اجرا و نظارت بر احداث تونل‌های شهری، انجام تمهیدات ویژه جهت پایدار‌سازی و ایمن‌سازی مسیر حفاری تونل، تهیه نقشه‌های اطلاعاتی زیرسطحی شهرتهران، کنترل و سنجش نشست ناشی از حفر تونل بر روی سازه‌ها و تأسیسات زیرزمینی و سازه‌های روزمینی مجاور در حریم مسیر تونل به کمک ابزار‌های دقیق پایش 

ب) راهبردهای برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل در شبکه مترو

ماده سوم (۳): 

شهرداری تهران موظف است به منظور تدوین برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل در شبکه متروی تهران، با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور ظرف مدت یک (۱) سال از لازم‌الاجراشدن این مصوبه نسبت به ارزیابی میزان آسیب‌پذیری کلیه خطوط و ایستگاه‌هایموجود شبکه متروی تهران در برابر تهدیدات نظامی و حملات تروریستی (بمب‌گذاری حملات بیوتکنولوژی، آشوب، گروگان‌گیری، خرابکاری، تهاجم سایبری) اقدام نموده و براساس نتایج ارزیابی انجام شده، اقدامات ذیل را به انجام رساند:

۱ـ تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل و دستورالعمل‌های عمومی و تخصصی (پیوست پدافند غیرعامل) با لحاظ اولویت زمان‌بندی شده جهت اجرای الزامات پدافند غیرعامل در طراحی شبکه خطوط ریلی، ایستگاه‌ها، دسترسی‌ها، مبادی ورودی و خروجی و تأسیسات موجود و جدیدالاحداث مترو براساس انواع حوادث و سطح‌بندی تهدیدات محتمل. 

۲ـ اعمال کارآمد ملزومات دفاع غیرعامل براساس اولویت جهت  به حداقل رساندن امکان تهاجم، به حداکثر رساندن مقابله در صورت وقوع وکاهش احتمال خسارت به شهروندان،خطوط، تأسیسات و تجهیزات موجود و در حال ساخت شبکه. 

۳ـ شناسایی ‌و بررسی مستمر نقاط ضعف، قوت، تهدید‌ها و فرصت‌های موجود جهت انجام اقدامات لازم برای کاهش جذابیت هدف قرار گرفتن ایستگاه‌ها و خطوط مترو در تهدیدات محتمل. 

تبصره: 

شرکت بهره‌برداری مترو و شرکت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) موظفند با همکاری و هماهنگی سازمان‌های مرتبط جهت اعمال برنامه پدافند غیرعامل و اجرای دستورالعمل موضوع ماده سوم(۳) درکلیه مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری از شبکه، خطوط، ایستگاه­ها و تأسیسات موجود و جدیدالاحداث مترو، اقدامات لازم را به انجام رسانند. 

ج) راهبردهای برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن در حوادث طبیعی، انسان ساز و نقص فنی

ماده چهارم (۴): 

شهرداری تهران موظف است به منظور تدوین برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن در حوادث طبیعی، انسان ساز و یا نقص فنی در ایستگاه‌ها، خطوط و قطارهای مترو و همچنین ارتقای تعامل بین سازمانی، نسبت به سطح‌بندی سوانح و بحران‌های محتمل در شبکه مترو اقدام نموده و براساس آن اقدامات ذیل را به انجام رساند:

۱- بازنگری و تقویت ساختار درون سازمانی و برون سازمانی شهرداری تهران جهت واکنش اضطراری و سریع در زمان وقوع حوادث طبیعی و  انسان ساخت

۲ـ طراحی و استقرار سامانه فرماندهی و هماهنگی عملیات حادثه در مرکز کنترل و فرمان شرکت بهره‌برداری مترو تهران و ایجاد شبکه ارتباطی امن بی سیم و باسیم و ایجاد ارتباط لازم با ستاد مدیریت بحران شهر تهران و واحدهای امدادرسان (اورژانس،آتش‌نشانی، هلال احمر) در مواقع ضروری و سوانح طبیعی

۳ـ استقرار سامانه هشدار سریع در ذیل سامانه فرماندهی حادثه و ایجاد و اصلاح سامانه‌های ارتباطی مخابراتی زمان حادثه و بحران بین سازمان‌های درگیر در حوادث مترو. 

 ۴ـ تهیه نقشه تخلیه اضطراری، ایجاد نقاط امن در فواصل معین، ایجاد خروجی­های اضطراری درکلیه خطوط و ایستگاه‌های مترو و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه برای دسترسی عمومی کلیه مسافرین براساس تهدیدات و مخاطرات مختلف. 

۵ ـ شناسایی و رفع گلوگاه‌های موجود در مسیر تخلیه اضطراری جمعیت و شناسایی و رفع کاربری‌های ناسازگار اطراف خروجی‌های مترو. 

۶ ـ بروزرسانی سامانه‌های کنترلی، نظارتی و مخابراتی در کلیه شبکه‌ها، خطوط ریلی و ایستگاه‌های مترو. 

۷ـ نیازسنجی، مکان یابی محل نصب و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی و مقابله­ای مورد نیاز در شرایط اضطراری و تخلیه امن مسافرین در تونل­، خطوط، ایستگاه­، سکو و واگن‌های مترو (شامل خودرو دومنظوره ریلی ـ جاده‌ای، تجهیزات تهویه دود، دستگاه‌های تنفسی ویژه مترو، پرژکتورهای آتش‌نشانی، مواد و تجهیزات اطفائی در ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو).

۸ ـ امکان‌سنجی، مکان یابی و ایجاد فضاهای لازم برای استقرار اورژانس و نیروهای امدادی و اختصاص فضاهای امن و عملیاتی برای دسترسی‌های سریع به شبکه مترو جهت تسهیل امدادرسانی و خروج اضطراری.  

۹ـ امکان‌سنجی، مکان‌یابی و ایجاد مکان استقرار خودرو امداد آتش­نشان ریلی ـ جاده­ای در هر خط مطابق استاندارد بین‌المللی معتبر.

۱۰ـ امکان‌سنجی، مکان یابی و احداث ایستگاه­های فرعی دارای تأسیسات مخابراتی و تجهیزات بهداشتی و امدادی اولیه جهت پارک قطار آسیب دیده، تخلیه و جابجایی مسافرین از یک قطار به قطار دیگر در شرایط بحرانی.

۱۱ـ امکان‌سنجی اتصال شبکه راه­های خروج اضطراری مترو به تونل­های زیر سطحی و ساختمان­های مهم. 

۱۲ـ تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی براساس استانداردهای بین‌المللی و تجارب جهانی جهت استانداردسازی واکنش سریع برای کلیه سطوح عملیاتی، مدیریتی و تیم‌هایمقابله در شرایط اضطراری براساس انواع حوادث محتمل با مشارکت کلیه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط.

۱۳ـ تدوین دستورالعمل و برنامه برای اطلاع رسانی به مسافران و هدایت صحیح عکس‌العمل جمعیت تحت تأثیر بحران به تفکیک نوع حادثه و سانحه. 

۱۴ـ انجام مانور و رزمایش دوره‌ای نحوه مقابله با شرایط اضطراری با همکاری سازمان‌های مرتبط و با مشارکت شهروندان.

ماده پنجم (۵): 

شهرداری تهران موظف است جهت دسترسی افراد آسیب‌پذیر به مترو (اعم از کودکان، سالمندان، معلولین و نابینایان) و تأمین ایمنی آن‌ها اقدامات ذیل را به انجام رساند: 

۱ـ تدوین و اجرای دستورالعمل ایمن‌سازی و مناسب‌سازی شبکه، ایستگاه‌ها، سکوها، دسترسی‌ها و مبادی ورودی و خروجی مترو جهت تسهیل تردد افراد آسیب‌پذیر

۲ـ تدوین و اجرای دستورالعمل آموزش کارکنان مترو در خصوص نحوه کمک بهافراد آسیب‌پذیر به ویژه در زمان بحران و تخلیه اضطراری.

ماده ششم (۶): 

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران خسارت وارده به افراد آسیب دیده در حوادث مترو، با بهره‌گیری از تجارب جهانی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های اتکایی، نسبت به ایجاد نظام‌نامه جامع و یکپارچه برای پوشش کامل خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت و سایر تهدیدات محتمل در شبکه خطوط ریلی، ایستگاه‌هاو تأسیسات مترو اقدام نماید. 

د) راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه بر فضاهای زیرسطحی    

ماده هفتم (۷): 

شهرداری تهران موظف است به منظور تدوین برنامه عملیاتی نحوه بهره‌برداری از  فضاهای زیرسطحی شهر تهران و مدیریت یکپارچه بر آن‌ها اقدامات ذیل را ظرف مدت یک (۱) سال به انجام رساند: 

۱ـ ارائه گزارش جامع از نتایج اجرای مصوبه «مجوز شناخت موانع توسعه فضاهای زیرسطحی در شهر تهران و چگونگی اقدام درخصوص رفع این موانع» ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۵۱۳/۱۵۳۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ به شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری حداکثر ظرف سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه به منظوراقدام جهت تصویب یا اصلاح ضوابط و قوانین و مقررات مربوط.

۲ـ تدوین نقشه جامع و الکترونیکی، همراه لایه‌های بانک اطلاعاتی فضاهای زیرسطحیشهر تهران شامل کلیه ابنیه و تأسیسات زیرزمینی واقع در محدوده قانونی شهر و حریم آن اعم از شبکه­های حمل و نقل و ارتباطی (زیر­گذرهای سواره­رو و پیاده رو، تونل­های ترافیکی، شبکه و ایستگاه­های مترو و مجتمع‌های ایستگاهی، پارکینگ، مسیرهایحرکت پیاده و عناصر ارتباطی مرتبط با آن‌ها)، فضاهای خدماتی ـ رفاهی، فضاهای اداری ـ انتظامی، زیر ساخت‌ها و تأسیسات شهری (پست­های برق، ایستگاه­های تقویت فشار آب، تصفیه خانه­های فاضلاب، ایستگاه­های کاهش فشار گاز شهری، مراکز مخابراتی، شبکه و تونل­های تأسیساتی برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، سوخت، نفت و نظایر آن ها)

۳ـ انجام مطالعات امکان‌سنجی طرح جامع سه بعدی شهر تهران با رویکرد کاهش خطرپذیری 

۴ـ ارزیابی آسیب پذیری فضاهای زیرسطحی موجود در برابر حوادث طبیعی وانسان ساخت، تهیه سند کاهش خطرپذیری و برنامه عملیاتی مدیریت بحران با لحاظ اولویت‌بندیزمان دار جهت اجرای اقدامات کنترلی در پیشگیری، کاهش و رفع خطر از کلیه فضاهای زیرسطحی موجود توسط  بهره‌برداران

۵ ـ کسب تأییدیه رعایت الزامات کاهش خطرپذیری دربرابرحوادث طبیعی وانسان ساخت، الزامات پدافند غیرعامل، الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)و ضوابط رعایت حریم برای کلیه فضاهای زیرسطحی جدیدالاحداث

۶ ـ بازنگری و ارتقای برنامه عملیاتی در شرایط اضطراری و تخلیه امن در زیرگذر‌ها و تونل‌های ترافیکی سواره‌رو و پیاده‌رو، فضاهای زیرسطحی میادین و چهارراه‌ها و پارکینگ‌های زیرزمینی جهت مدیریت هماهنگ در حوادث و سوانح بر حسب سطح  و نوع حادثه و بحران

۷ـ تدوین سازوکارهای لازم جهت ایجاد دسترسی متقابل کلیه سازمان‌های مرتبط و امدادرسان به نقشه جامع و بانک اطلاعاتی فضاهای زیرسطحی شهر تهران

۸ ـ تدوین دستورالعمل و سازوکار جمع‌آوری و نحوه انتقال و گردش اطلاعات فضاهای زیر سطحی

۹ـ بروزرسانی بانک‌ها و لایه‌ها اطلاعاتی فضاهای زیر سطحی در بازه‌های زمانی مختلف و تدوین برنامه نظارت دوره‌ای بر میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی موضوع این ماده 

هـ) ساختار اجرای هماهنگ مصوبه و اعتبارات مورد نیاز 

ماده هشتم (۸):

به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ، سیاست‌گذاری، پیگیری مستمر اجرایمفاد مصوبه و نیز بازنگری و پیشنهاد اصلاحیه یا موارد تکمیلی موردنیاز در مراحل اجرایی، کمیته­ای با عنوان «کمیته هماهنگی مدیریت بحران و واکنش اضطراری شهر تهران» با همکاری دستگاه‌های مرتبط و عضویت اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

ـ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران(رییس کمیته) 

ـ نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ـ نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت بحران کشور 

ـ نماینده تام الاختیار سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران 

ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران 

ـ مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران 

ـ مدیرعامل شرکت گاز استان تهران 

ـ مدیرمنطقه ای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ـ منطقه تهران 

ـ مدیر عامل جمعیت  هلال احمر استان تهران 

ـ رئیس اورژانس تهران 

ـ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 

ـ معاون شهر‌سازی و معماری شهرداری تهران 

ـ معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران 

ـ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 

ـ معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران 

ـ مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

ـ مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه 

ـ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 

ـ رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران 

ـ مدیرعامل سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 

ـ دو نفر نماینده از شورای اسلامی شهر تهران به پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون  سلامت، محیط زیست و خدمات شهری وتصویب شورایاسلامی شهر تهران 

تبصره: 

دبیرخانه این کمیته در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بوده و جلسات آن به صورت مستمرهرسه(۳)ماه یک بار و همچنین درشرایط اضطراری با دعوت رئیس کمیته تشکیل می‌شود. 

ماده نهم (۹):

 شهرداری تهران موظف است به منظور اجرایی نمودن این مصوبه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط نسبت به تهیه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی و اولویت‌بندی برنامه‌ها اقدام و ضمن برآورد بودجه مورد نیاز در هرسال، نسبت به تأمین منابع مالی اعتبارات مورد نیاز دراصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵  و  بودجه سنواتی اقدام نماید. 

ماده دهم(۱۰):

شهرداری تهران (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران) موظف است کلیه دستورالعمل‌هاو برنامه­های عملیاتی موضوع این مصوبه را تدوین و پس از تصویب کمیته هماهنگی موضوع ماده هشتم (۸) این مصوبه به تأیید شهردار تهران برساند و گزارش حسن اجرای این مصوبه را هر شش(۶) ماه یک بار به شورای اسلامی شهرتهران ارائه نماید.

تبصره: 

جداول پیشنهادی شماره ۱و۲ ضمیمه این مصوبه(مدیریت بحران در مترو و سایر فضاهای زیر سطحی) پس از تصویب کمیته موضوع ماده هشتم(۸) و تأمین اعتبارات مورد نیاز و تأیید شهردار تهران قابل اجراست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام