کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

شناسنامه قانون | 121710

نمونه فرم های سازمان تأمین اجتماعی

امور فنی بیمه شدگان

 • فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
 • فرم گزارش اعلام حادثه
 • فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
 • فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
 • فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
 • فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
 • فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
 • فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی به منظور برخورداری از مزایای قانون “تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. (بخشنامه ١ / ١٩)” 

مستمری ها

 • فرم درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
 • فرم درخواست بازنشستگی بخشنامه ٤٩
 • فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
 • فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
 • فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان (پیوست شماره یک بازماندگان) 
 • فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
 • فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع “قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند”(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
 • پیوست شماره ٤ بازماندگان
 • فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
 • پیوست شماره ٧ بازماندگان

نام نویسی

 • فرم درخواست جمع آوری سابقه
 • فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
 • فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
 • فرم تعهدنامه بیمه شده زن جهت برخورداری فرزند / فرزندان از دفترچه درمان
 • فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
 • فرم ادعای سابقه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام