کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1396

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1396 (بخشنامه شماره 1018/96/1000 مورخ 4/2/1396 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

شناسنامه قانون | pdfمشاهده بخشنامه در فرمت پی دی اف

اداره کل تأمین اجتماعی استان

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 253994 مورخ 28/12/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 25/12/1395 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1396 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1396 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند.

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1396 مبلغ 309.977 ریال اعلام می گردد.

شناسنامه قانون | pdfفایل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع برای سال ۱۳۹۶

2- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1395، معادل 12 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 6.768 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل در سال 1396= (6.768*1/12×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1395)

3- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.100.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون با رعایت بخشنامه های 5 و 5/1 جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول حق بیمه در ستون های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ 17/000 ریال پایه سنواتی (موضوع بند 3 تصویبنامه مورخ 25/12/95 شورای عالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه کار می باشند، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1396 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (270.722 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1396 کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای 2 و 3 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

5- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1396 معادل 309.977 ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزا که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1395 از رقم روزانه 270.722 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 12 درصد به علاوه رقم ثابت 6.768 ریال مطابق روش ذیر در سال جاری افزایش می یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1396= (6.768*1/12×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1395)

6- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/1396 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1396 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال 1396 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1396 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1396 ترمیم می گردد.

7- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/3) معادل 403.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 1/1) معادل 341.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 309.977 ریال تعیین می گردد.

8- با توجه به بخشنامه شماره 7/4 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب 1/2، 1/3 و 1/4 برابر حداقل دستمزد سال 1396 به ترتیب برای کارگران درجه سه (372.000 ریال)، درجه دو (403.000 ریال) و درجه یک (434.000 ریال) محاسبه و وصول می گردد.

9- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 2.169.840 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های 31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام