کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

آگهی آزمون 98 مرکز وکلای قوه قضاییه

آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه

شناسنامه قانون | azmoon vekalat

 

 دانلود آگهی به صورت پی‌دی‌اف

آگهی آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال 1398

مركز وكلاء، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اجرای بند «ب» ماده 4 آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 9۷/۱۱/29 از متقاضیان اخذ پروانه وكالت دادگستری جهت شركت در آزمون ثبت نام به عمل می آورد.

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وكالت:

داوطلبان محترم لازم است تصویر اسکن شده مدارک زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند.

 1) یک قطعه عکس  3*4با زمینه روشن و رعایت شئونات اسامی با حجم حدا کثر 150 کیلو بایت .

 2) تمام صفحات شناسنامه

 3) کارت ملی

 4) گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته حقوق (گرایش‌های مختلف حقوق و فقه و مبانی حقوق اسامی) از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی)

 5) مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت،گواهی معافیت دائم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال سپری کردن خدمت وظیفه عمومی هستند یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند، مدارک مثبت این وضعیت باید ارسال شود.

 6) پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که برای تغییر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت میکنند.

تبصره ۱: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره و رتبه در آزمون میشوند برای اخذ پروانه وکالت باید شرایط مقرر در ماده 5 آئین‌نامه اجرایی مركز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آنها را دارا باشند، آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود، قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی برای شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه های مربوطه را نداشته باشند هیچگونه حقی ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: داوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه عمومی باشند.

ب) نحوه ثبت نام:

 1) داوطلبان آزمون وکالت باید از تاریخ 9۸/۸/۱تا 9۸/۸/۸ به وب سایت www.Judiciarybar.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 2) متقاضیان در هنگام ثبت نام لازم است با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایند.

 3) متقاضیان در هنگام ثبت‌نام، صرفاً محل شرکت در آزمون را انتخاب می‌کنند و انتخاب حوزه قضایی محل خدمت پس از اعلام اولیه نتیجه آزمون توسط داوطلبان انجام خواهد شد. نحوه انتخاب حوزه قضایی و ضوابط حا کم بر آن همزمان با اعام نتایج اولیه، اطلاع رسانی خواهد شد.

ج) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه:

آزمون در تاریخ  ۱39۸/9/29 ساعت  9صبح در حوزههای آزمون سراسر کشور برگزار خواهد شد، کارت ورود به جلسه از تاریخ  ۱39۸/9/۱5از طریق سایت مرکز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

د) مواد و منابع امتحانی:

سؤالات آزمون از قوانین و مقررات زیر و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها در موضوعات ذکر شده خواهد بود:

آیین دادرسی مدنی

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال  1379با اصلاحات بعدی

• قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال  1356با اصلاحات بعدی

• قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394

• قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

• قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391

• قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال 1394

• آیین نامه اجرایی ماده  1۸7قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397

• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390

آیین دادرسی كیفری

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

• آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال 139۸

• آیین نامه اجرایی ماده  1۸7قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397

• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390

حقوق تجارت

• قانون تجارت مصوب سال 1311

• لایحه قانونی اصاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347

• قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال  1370با اصلاحات بعدی

• قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44مصوب سال  13۸7با اصلاحات بعدی

• قانون صدور چک مصوب سال 1397

• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 131۸

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

• قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392

• قانون مجازات اسامی مصوب سال  1375با اصلاحات بعدی (بخش تعزیرات)

• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختاس و کاهبرداری مصوب سال 1367

• قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 13۸۸

• قانون مبارزه باپولشویی مصوب سال  13۸6با اصلاحات بعدی

• قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی مصوب سال  1369با اصلاحات بعدی

فقه (منبع تحریر الوسیله)

• کتاب الوکاله

• کتاب القضاء

• کتاب الشهادات

• کتاب الاقرار

• کتاب الایمان

حقوق ثبت

• قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال  1310 با اصلاحات بعدی

• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 13۸7

حقوق مدنی

• قانون مدنی مصوب سال 1307

• قانون امور حسبی مصوب سال  1319با اصلاحات بعدی

• قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339

• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356

• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

• قانون تملک آپارتمانها مصوب سال  1343با اصلاحات بعدی

• قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 13۸9

• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال (1395به جهت آشنایی با قوانین بیمه و بحث های مربوط به مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی)

• قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391

• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 13۸7

ه) تذكرات مهم:

 1) وجه پرداختی صرفا برای شرکت در آزمون کتبی دریافت میشود و به هیچ وجه مسترد نخواهد شد، پرداخت هزینه شرکت در سایر مراحل ارزیابی نیز بر عهده داوطلبان است.

 2) 30 درصد از ظرفیت پذیرش هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل 70 درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده اند نمی‌باشد.

تعریف ایثارگر بر مبنای قانون مذکور: فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (%10)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (%25) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.

 3) مشمولین بند 2 ضروری است گواهی مربوطه را از مراجع ذی‌صلاح حسب مورد (بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسامي، واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزي، امور ایثارگران ستادکل ارتش ج.ا.ا) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نموده و در زمان ثبت نام آزمون در محل مربوطه، کد ایثارگری خود را در ج نمایند. در غیر اینصورت این مرکز هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان نخواهد داشت.

 4) همه قوانین و مقررات داخلی مرکز برای تمام داوطلبین و پذیرفته شدگان لازم الاتباع است و تغییرات آتی در قوانین و مقررات به منزله سلب حق مکتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود.

 5) پذیرش نهایی منوط به اخذ حد نصاب نمره علمی و وجود ظرفیت در حوزه قضایی مورد تقاضا می‌باشد.

 6) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خاف اظهارات و مدارك ارسالی از سوی داوطلبان ثابت گردد از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور پروانه نیز، پروانه آنان باطل خواهد شد.

 7) از پذیرفته شدگان در آزمون کتبي، مصاحبه علمی-شخصیتی به عمل خواهد آمد و صرفا پس از بررسی صحت مدارك، دارا بودن شرایط قانونی و طی مراحل مصاحبه و گزینش، به مرحله کارآموزی راه خواهند یافت.

 ۸) به متقاضیان اخذ پروانه وکالت پس از پذیرش در آزمون، مصاحبه علمی-شخصیتی و احراز صلاحیت، پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت 1۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به کارآموزی و وکالت در برخی دعاوی بپردازند، کارآموزان پس از طی موفقیت آمیز دوره کارآموزی و قبولی در ارزیابی‌های حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک می‌شوند.

 9) تأخیر بیش از یک سال در هر یک از مراحل قبولی را کان لم یکن خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام