کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورشمقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل پرداخت حق‌التدريس و حق‌الزحمه وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدریس و حق الزحمه کارمندان وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات وابسته (بخشنامه شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

برادر ارجمند جناب آقای حاجی بابایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام؛ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳/۳۹۳۹۴/۷۱۰ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ آن وزارتخانه و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) و نیز قسمت اخیر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدریس و حق الزحمه کارمندان وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات وابسته را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدریس و حق الزحمه کارمندان وزارت آموزش و پرورش

۱- حق التدریس ساعتی کارمندان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش با رعایت سایر مقررات مربوط براساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد:

۱۰۰/(مجموع امتیازات شغل و شاغل*ضریب ریالی سال) = مبلغ هر ساعت حق التدریس

۲- حداکثر ساعت حق التدریس قابل پرداخت به معلمان موظف ۶۰ ساعت در ماه است وپرداخت حق التدریس بیش از این میزان مجاز نمی باشد.

۳- حق التدریس مدرسان دوره های آموزش ضمن خدمت براساس ماده (۴) بند (ب) دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (پیوست بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) تعیین و پرداخت خواهد شد.

۴- در اجرای ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت ضرورت حداکثر به میزان هشت ساعت در هفته (۳۲ ساعت در ماه) از خدمات معلمین بازنشسته برای تدریس استفاده نماید. حق التدریس این قبیل افراد به مأخذ حق التدریس معلمین شاغل مشابه تعیین و پرداخت خواهد شد.

۵- حق التدریس ساعتی نیروهای آزاد و آموزشیاران نیمه وقت نهضت سواد آموزی با رعایت سایر مقررات مربوط بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد:

۱۰۰/(مجموع امتیازات شغل و شاغل مشابه در بدو خدمت*ضریب ریالی سال) = مبلغ هر ساعت حق التدریس

تبصره- به ازای هر سال سابقه تدریس تمام وقت (حداقل ۲۴ ساعت در هفته) از زمان اخذ کد پرسنلی، دو درصد به مبلغ حق التدریس این قبیل افراد افزوده خواهد شد.

۶- به استناد ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری حق‌الزحمه‌های موضوع مصوبه شماره ۴۳۴۳۰/ت ۳۳۶هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۰ هیأت وزیران که توسط شورای فنی وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است کماکان قابل اجرا خواهد بود. هرگونه تغییر در میزان این حق الزحمه ها به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

۷- رؤسا و معاونان واحدهای آموزشی که علاوه بر نوبت اول به طور تمام وقت تصدی مشاغل مذکور در نوبت دوم را نیز عهده دار می باشند، حق الزحمه بابت نوبت دوم آنان برحسب درجه بندی واحد آموزشی مربوط معادل دو برابر حق مدیریت نوبت اول (موضوع تبصره (۲) بند (۲) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می گردد.

۸- حق الزحمه امتحانات با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و در اجرای ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد.

۹- مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به مشمولین این دستورالعمل نباید از حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های آنان تجاوز نماید.

۱۰- هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل موکول به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد.

۱۱- اجرای این دستورالعمل در چهارچوب اعتبارات مصوب دستگاه های ذیربط مجاز می باشد.

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام