کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (مصوبه‌ ۵۸۴۰۶/ت۴۸۱۷۹هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد بند (۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به شرح زير تصویب نمود:

۱- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های اجرایی موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- ممنوع مي‌باشد.

۲- دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است.

۳- پرداخت وجه از هر محل با عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی حل و فصل می شود.

۴- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند و به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

۵- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت است.

۶- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با عنوان “سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات” پرداخت می‌گردد تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند. از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هیئت دولت اطلاع دهند.

۷- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است، با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در  وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۸۸- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال ۱۳۹۱ را حداکثر به میزان هفتاد درصد(۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۹۰ صرفاً در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل کند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال ۱۳۹۱ نیز ممنوع است.

۸- سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور موظف است در اجرای بند (۵۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را بر اساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام کند تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه‌بندي (۸۵-۵۳۰۰۰۰) مطابق آن در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

۹- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق برای اقدام به خزانه داری کل کشور اعلام شود.

۱۰- به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تاییدیه دریافت می نمايند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکالمات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه نمايند.

۱۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاص غیر دولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده، اقدام نمايد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام