کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

اعلام پيشنهادات در خصوص تدوين لايحه احكام دائمي مستخرج از قوانين بودجه سنواتي (نامه شماره ۵۷۴۵۵ مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

اعلام پيشنهادات در خصوص تدوين لايحه احكام دائمي مستخرج از قوانين بودجه سنواتي (نامه شماره ۵۷۴۵۵ مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي

به منظور اصلاح ساختار بودجه ريزي متناسب با شرايط و تحولات روز، حركت در جهت تغيير نظام بودجه ريزي از سنتي به نظام بودجه ريزي عملياتي، پرهيز از دوباره كاري و اتلاف وقت و صرفه جويي در زمان بررسي احكام لوايح بودجه سنواتي، اين معاونت در نظر دارد لايحه احكام دائمي را قبل از تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. لذا به موجب اين بخشنامه، كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي پيشنهادات خود را درباره آن دسته از احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كه داراي ماهيت دائمي مي باشند، در چارچوب فرم و ضوابط پيوست و در قالب نرم افزار word2007 (به صورت لوح فشرده) حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به دبيرخانه كارگروه بررسي احكام (امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه) ارسال نمايند.

بديهي است كه به پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ واصل مي شود، ترتيب اثر داده نمي‌شود.

سيد حميد پورمحمدي- معاون برنامه‌ريزي و رييس كارگروه بررسي احكام ستاد لايحه بودجه سال ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام