کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

لزوم تأييد آمار نيروي انساني از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در تكميل فرم شماره (۶) موافقتنامه هزينه اي (بخشنامه شماره ۵۶۸۵۹/۳۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

لزوم تأييد آمار نيروي انساني از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در تكميل فرم شماره (۶) موافقتنامه هزينه اي (بخشنامه شماره ۵۶۸۵۹/۳۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

كليه دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف اعتبارات هزينه‌اي

با توجه به سياست دولت در مورد شفاف سازي نيروي انساني، ضرورت دارد دستگاه هاي اجرايي قبل از تكميل فرم شماره (۶) موافقتنامه هزينه اي در سامانه مبادله موافقتنامه، آمار نيروي انساني سال ۱۳۹۰ خود، اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار معين و مشخص) و شركتي را به تأييد معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند و نسخه اي اطلاعات تأييد شده را هنگام ارسال موافقتنامه به اين معاونت تحويل نمايند.

رحيم ممبيني- معاون بودجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام