کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (شماره ۱۴۴۸۵/ت۵۰۴۱۴هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت نفت – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی: واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف‌کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و یا واحدهای زنجیره پایین‌تر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی.

ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و اصلاحات آن.

ج- خوراک گاز: گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور.

د- اشتغال‌زایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه‌گذاری کل پانصد میلیارد ریال.

ماده ۲- به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال ۱۳۹۳ اقدام کنند، از تخفیف‌های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می‌شوند:

۱- در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته با رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال‌زایی موضوع این آیین‌نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی درهر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

۲- در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته با رعایت مکان‌یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

۳- در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

تبصره- وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال۱۳۹۳، نقاط مستعد سرمایه‌گذاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام