کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 94

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ با رعایت سقف مقرر در بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند یادشده تنفیذ می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام