کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

زمان‌بندی ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ 99

زمان‌بندی ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر (بخشنامه شماره 335046 مورخ 24/6/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکت‌های دولتی تا تاریخ 15/8/1398 به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست (3) قانون بودجه سال 1398 مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال 1397 و بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حداکثر تا تاریخ 10/7/1398 در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.

زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه شش‌ماهه 1398 و بودجه پیشنهادی سال 1399 به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ 20/7/1398 خواهد بود.

بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به‌موقع اطالعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

– بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور

– قانون بودجه سال 1398 (به همراه کلیه پیوست‌ها)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام