کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/ ۵۶ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور تصويب كرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي گردد:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از يكصد و بيست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰) ريال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات برزگ[بزرگ]: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰/۱) ريال باشد.

ب- نصاب تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.

ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۳، به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام