کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

ابلاغ دوره آموزشی مدیریت دانش

دستورالعمل برگزاری دوره آموزشی «مدیریت دانش» (بخشنامه شماره ۳۸۱۹۴/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی مدیران دولتی و کارشناسان دستگاه های اجرایی در راستای تحقق بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتناء بر ارزش های اسلامی و نیز به منظور بسترسازی و فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی، دوره آموزشی «مدیریت دانش» به شرح طرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دستگاه های اجرایی می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره فوق برای مدیران و کارشناسان خود اقدام نمایند.

ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

طرح درس دوره آموزشی

عنوان دوره آموزشی: مدیریت دانش سازمانی

 • نوع آموزش: عمومی- توانمندی اداری
 • هدف کلی دوره: آشنایی شرکت کنندگان با اهداف، ضرورت و عناصر مدیریت دانش سازمانی و راهکارهای استقرار آن با هدف حفظ و توسعه دانش و تجارب ارزنده و کاربست آن در سازمان ها.
 • مخاطبان: کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی
 • مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
 • نوع آموزش: اختیاری

سرفصل های آموزش دوره:

– تعاریف و مفاهیم

– جایگاه مدیریت دانش در سیاست های کلی نظام اداری

– اصول حاکم بر مدیریت دانش

– اهداف و ضرورت مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

– مدل های کاربردی مدیریت دانش

– فرایند و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

– مکانیزهای اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش

– کارکردهای مدریت دانش و بازده های آن

– نقش کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف دستگاه های اجرایی در نظام مدیریت دانش

– نقش عوامل فرهنگی و فنآوری در مدیریت دانش

– آینده مدیریت دانش و نقش دستگاه های اجرایی در حفظ و توسعه سرمایه های فکری

 • شیوه اجرای آموزش: حضوری
 • روش های آموزش: سخنرانی- کارگاه آموزشی- بحث گروهی
 • شیوه های ارزشیابی: کتبی و مشارکت کلاسی
 • منبع و محتوای آموزشی: منبع و محتوا توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی خواهد شد.
 • مجری دوره: واحد آموزش دستگاه های اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های کشور و مؤسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده
 • مدرسین دوره: صلاحیت حرفه ای مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی می توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند که دارای گواهی صلاحیت تدریس در این دوره باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام