کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

مصاديق «تحصيلات دانشگاهي و بالاتر» در ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات كشوری

تعيين مصاديق عبارت «تحصيلات دانشگاهي و بالاتر» در بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بندهاي (۴) و (۵) رديف «ب» ماده «۱۱۶» قانون مديريت خدمات كشوري و با توجه به ابهام ها و سؤال هاي دستگاه هاي اجرايي در رابطه با عبارت «تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر» مندرج در بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مذكور، موارد زير را به عنوان مصاديق عبارت فوق تعيين نمود:

۱- مدارك تحصيلي رسمي دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با ارزش علمي

۲- گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر كه با مجوز سازمان هاي امور اداري و استخدامي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق) به اجرا درآمده اند.

۳- مدارك دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان دولت كه بر اساس اختيارات قانوني مربوط در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و براي آنها ارزش استخدامي «معادل كارشناسي ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط، با تصويب مراجع ذي ربط تعيين شده است.

۴- گواهينامه نوع دوم (تخصصي- پژوهشي) كه در نظام اداري كاركردي نظير مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده، با تصويب مراجع ذي ربط دارا مي باشد.

۵- مدارك هنرمندان و افرادي كه در حوزه هاي علميه تحصيل نموده و مدارك آنان با مقاطع تحصيلي رسمي كارشناسي ارشد و بالاتر همتراز گرديده است.

تبصره- آن دسته از ايثارگراني كه با توجه به قوانين و مقررات مربوط به خود، از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره مند مي گردند و به موجب يكي از بندهاي فوق داراي مدرك كارشناسي باشند مشمول اين بخشنامه خواهند بود.

لطف الله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام