کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

اعلام خدمات قابل واگذاري به دفاتر خدمات پيشخوان دولت

اعلام خدمات قابل واگذاري به دفاتر خدمات پيشخوان دولت (بخشنامه ۳۰۸۶/۹۱/۲۰۰ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

در راستاي اجرايي نمودن ماده (۳۸) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ هيأت محترم وزيران و به منظور ايجاد رويه واحد در ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي موارد ذيل ابلاغ مي‌گردد.

(۱): دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نسبت به امضاي تفاهم‌نامه يا كارگروه‌هاي استاني اقدام نموده و خدمات قابل واگذاري خود را حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي واگذار نمايند.

(۲): فهرست خدمات پيشنهادي قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان به تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي در پايگاه اطلاع‌رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به آدرس www.mdhc.ir قابل دسترسي و بهره‌برداري مي‌باشد.

تبصره: كارگروه‌هاي استاني دفاتر پيشخوان دولت موظفند خدمات واگذار شده دستگاه‌هاي اجرايي به دفاتر پيشخوان را در پورتال استان، اطلاع رساني نمايند.

(۳): در راستاي حسن اجراي اين بخشنامه، كارگروه‌هاي استاني دفاتر پيشخوان موظفند نتايج حاصل را هر سه ماه يكبار به معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور منعكس نمايند.

(۴): معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان موظفند پس از بازديد ميداني و ارزيابي عملكرد كارگروه‌هاي استاني نسبت به رتبه‌بندي و اعلام نتايج به شوراي عالي اداري اقدام نمايند.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام