کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳) به شرح زیر موافقت نمود. مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- در بند اول ماده (۱) عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور» جایگزین «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» می‌شود و عبارت «سازمان» نیز جایگزین «معاونت توسعه» در متن دستورالعمل می‌گردد.

۲- بند پنجم ماده (۱) حذف گردیده و در متن دستورالعمل عبارت «شغل» جایگزین عبارت «خوشه شغلی» می‌شود.

۳- در بند هشتم ماده (۱) عبارت «توسط سازمان» جایگزین «توسط مؤسسه مجری و با راهبری و نظارت معاونت توسعه» می‌شود.

۴- بند یازدهم ماده (۱) به صورت زیر اصلاح می‌گردد:

«حد نصاب: کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰%) امتیاز مکتسبه توسط نفر اول، با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%)‌برای حیطه تخصصی در هر شغل».

۵- ماده (۸)‌ به صورت زیر اصلاح می‌شود:

«امتحان استخدام (عمومی و تخصصی) برای دستگاه‌های اجرایی که دارای مجوز استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام می‌باشند، به صورت امتحان مشترک فراگیر حداکثر دو بار در سال (در فصل بهار و پاییز) توسط سازمان برگزار می‌شود».

۶- بند سوم ماده (۹) و همچنین تبصره ذیل ماده (۹) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بند سوم ماده (۹): اجرای امتحان مشترک فراگیر بر اساس مشاغل در مقاطع زمانی مشخص.

تبصره ذیل ماده (۹): سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین «حیطه‌های امتحان تخصصی» برای هر یک از مشاغل مربوط اقدام نماید.

۷- ماده (۱۰) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«سازمان می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های جذب نشده دستگاه‌های اجرایی در شغل محل‌های تعیین شده در آگهی استخدامی، نسبت به اعلام تکمیل ظرفیت از شرکت‌کنندگانی که حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند به ترتیب نمره فضلی و مشروط بر داشتن شرایط احراز و شرایط مندرج در آگهی استخدامی اقدام نماید.»

۸- ماده (۱۱) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«سؤالات مربوط به حیطه‌های عمومی امتحان مشترک توسیط سازمان و با رعایت مقررات اسناد طبقه‌بندی‌شده تهیه می‌شود. سازمان می‌تواند تهیه سؤالات عمومی و تخصصی را به مؤسسه مجری تفویض نماید.»

۹- ماده (۱۳) و تبصره آن حذف می‌شود.

۱۰- در ماده (۱۵) عبارت «به تعداد ۲ تا ۳ برابر ظرفیت» جایگزین «تعداد سه برابر ظرفیت» می‌شود.

علی اکبر اولیاء- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام