کتاب استخدامی اداری ها
معاونت حقوقی رییس جمهور

چگونگی انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و با تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی

چگونگی انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و با تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی (تصویبنامه شماره 69163/ت18538هـ مورخ 11/8/1376 هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1376 بنا به پيشنهاد شماره 40/62255 مورخ 14/5/1376 معاونت حقوقي و امور محلس رئيس جمهور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم جمهوري اسلامي ايران،تصويب نمود:

انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعیين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثناي قسمت اخير بند (4) و بندهاي (5)،(6)،(8) آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام مؤسسات و شركت هاي دولتي و سازمان هايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام مي باشد، خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام