کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اصلاح آیین‌نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

اصلاح آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع مصوبه شماره 78266/ت53287 مورخ 95/06/31 (در حال تصویب در هیأت وزیران)

بنیاد شهید و امورایثارگران اعلام داشته است؛ به استناد بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، طی تصویب نامه شماره 78266/ت53287هـ مورخ 1395/06/31 ابلاغ گردید.

از آنجا که در بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1396 و بند (ت) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه احکام جدیدی در خصوص تسهیلات مسکن ایثارگران پیش بینی شده است، آیین نامه اشاره شده نیاز به بازنگری دارد؛ لذا پیش نویس اصلاح آیین نامه مذکور برای طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران به شرح زیر ارسال نموده است:

اصلاح آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره 78266/ت53287هـ مورخ 1395/06/31 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در مقدمه آیین نامه مذکور بعد از عبارت «مصوب 1393» عبارت «بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1396 و بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.

2- در ماده (2) عبارت «1396» جایگزین عبارت «1395 و در سالهای آتی به تعدادی که توسط هیئت وزیران تعیین می شود» می گردد.

3- در ماده (3) «سال 1396» جایگزین «سال 1395» می شود.

4- در تبصره 2 ماده (2) بعد از عبارت «مشترکاً از» عبارت «دو فقره» اضافه می شود.

5- متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده «2» اضافه می شود:

«تبصره 7- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات بانکی مسکن تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال (150.000.000) بهرهمند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید منوط به بازپرداخت یارانه دریافتی از سوی ایثارگر، از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگران در سال 1396 بهره مند گردند.»

6- متن زیر به عنوان ماده (10) اضافه می شود:

«ماده 10- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد 5.000 فقره وام بانک مسکن از محل سهمیه سال 1396 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند در حال حاضر فاقط مسکن می باشند، منوط به بازپرداخت یارانه دریافتی از سوی ایثارگر و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

منبع: سایت دفتر هیأت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام