کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه امتیاز ایثارگران و دارندگان نشانهای دولتی

ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 1/14593/200 -21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص امتیاز ایثارگران و دارندگان نشانهای دولتی (رأی شماره 684 مورخ 25/7/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 684

تاريخ دادنامه: 25/7/1396

کلاسه پرونده: 95/983

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 1/14593/200 -21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 1/14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 1/14593/200 -21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار می رساند: وفق تصریح بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.

بنا به مراتب فوق بندهای (5) و (4) بخشنامه صدرالذکر از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به (1550) و دارندگان نشانهای دولتی به (800) امتیاز، خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می گردد.

علی ایحال بنا به مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال موارد بخشنامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

“4- ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره چهار (4) بهره مند می شوند:

تبصره 1: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد (25%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آن که امتیاز ایثارگری آنان از سقف (1550 امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابد نیز بر اساس ساز وکار مذکور محاسبه می شود در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

تبصره 2: برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (130) امتیاز در نظر گرفته می شود.

5- به استناد بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان های دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.”

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

وفق بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا 750 امتیاز تعلق می گیرد. نظر به اینکه در بندهای 5 و 4 بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به 1550 و دارندگان نشانهای دولتی به 800 امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می شود، بندهای 5 و 4 بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام