کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص همطرازي هنرمندان و افرادي كه تحصيلات حوزوي دارند (تصویبنامه شماره ۳۷۷۶۵/۴۳۹۱۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران)

وزیران عضو کميسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و با رعایت جزء “ط” بند (1) تصویبنامه شماره 158795ت38856ه مورخ 1/10/1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذيل موافقت نمودند:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 1- نحوه همطرازی افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند و هنرمندان با مقاطع رسمی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند:

1- تحصیلات افرادی که در حوزه علمیه تحصیل نموده اند (حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع) برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري به شرح زیر همطراز می گردد:

1-1- سطح یک، همطراز فوق دیپلم

1-2- سطح دو، همطراز لیسانس

1-3- سطح سه، همطراز فوق لیسانس

1-4- سطح چهار، همطراز دکترا

2- تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی همچنان بر اساس مقررات و بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/1/1371 و بخشنامه های بعدی آن در مورد حوزه های علمی اهل تشیع و همچنین بخشنامه شماره 5725/11 مورخ 7/2/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در مورد اهل تسنن صورت می گیرد.

ب- هنرمندان

1- درجات هنری هنرمندان دارای 5 سطح می باشد و برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطراز می گردد :

1-1- درجه (1) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دکترا

1-2- درجه (2) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس

1-3- درجه (3) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی لیسانس

۱-4- درجه (4) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم

1-5- درجه (5) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دیپلم

2- هنرمندان با مدرک بالاتر از دیپلم شاغل در دستگاههای مشمول قانون مذکور که قبلا در اجرای ضوابط و مقررات مورد عمل با یکی از سطوح تحصیلی همطراز شده اند، با توجه به آخرین وضعیت خدمتی با دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 تطبیق داده می شوند.

تبصره- امتیاز حق شاغل هنرمندان دارای مدرک پایین تر از دیپلم بر اساس جدول شماره (8) بند (4) فصل دوم بخشنامه تعیین می شود.

3- تشخیص و نحوه اعطای درجات هنری هنرمندان و سایر ضوابط و مقررات مرتبط ، همچنان بر اساس ضوابط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور موضوع ابلاغیه شماره 1310/42 مورخ 10/3/1371 و بخشنامه شماره 78270/1802 مورخ 9/5/1385 صورت می گیرد.

ماده 2- نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاههای اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمند به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

ماده 3- دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نموده و این معاونتها بر اقدامات آنان نظارت نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ 19/2/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام