کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویب‌نامه شماره 48764/ت52086هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویب‌نامه شماره 48764/ت52086هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 14/4/1394 به پیشنهاد شماره 49100 مورخ 1/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه کل کشور و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده که از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند.

د- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات  اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشند.

ماده 2- دستگاه اجرایی برای آگاهی خیرین و جمع‌آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از ساز و کار این آیین‌نامه تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آن وجود دارد، اطلاع‌رسانی می‌نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان، حجم، عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.

ماده ۳- در صورتي كه خيرين متقاضي برخورداري از منابع دستگاه اجرايي براي سود و كارمزد تسهيلات اعطايي براي اجراي طرح ها باشند، تقاضاي خود را به صورت كتبي به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي نمايند و دستگاه اجرايي موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي پيشنهادها و اعلام نتيجه اقدام نمايد.

ماده ۴- دستگاه اجرايي موظف است پيشنهادهاي پذيرفته شده را با هماهنگي خيرين به بانك عامل معرفي نمايد.

ماده ۵- بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط خيرين تضمين مي شود.

ماده ۶- سود و كارمزد تسهيلات اعطايي با استفاده از تمام يا بخشي از اعتبارات طرح توسط دستگاه اجرايي قابل تأمين و پرداخت است.

تبصره- بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بر اساس قرارداد بين دستگاه اجرايي، بانك عامل و خيرين تا زمان خاتمه طرح، از محل اعتبارات همان طرح صورت مي ‏گيرد و باقي مانده براي سال هاي پس از خاتمه طرح از محل رديف اعتباري مشخصي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، تأمين مي‏ شود.

ماده ۷- بانك عامل تسهيلات اعطايي را متناسب با تأييد پيشرفت طرح ها به تدريج توسط بالاترين مقام و ذي حساب دستگاه اجرايي به پيمانكاران طرح ها پرداخت مي نمايد.

ماده ۸- دستگاه اجرايي موظف است تسهيلات اعطايي را به عنوان ساير منابع در موافقتنامه طرح ذي ربط نمايد. تسهيلات دريافتي در صورتحساب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي در قالب ساير منابع اعمال حساب مي شود.

ماده ۹- دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات تا پايان سال مالي گزارش عملكرد مصارف موضوع اين آيين ‏نامه را به تفكيك طرح هاي ملي يا استاني حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداري مربوط ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام